Nedenfor finner du en oversikt over eierne på Frengstad-gårdene. Oversikten er hentet fra
bygdeboka "Kvikne - Gårds- og slektshistorie" som kom ut i 2001.
Oversikten dekker: Søndre Frengstad, Nordre Frengstad, Mellom Frengstad (Frengstadhaugen),
Hogstad, Østgård og Langsletta.

Bosettingene på Søndre Frengstad  (Gnr.173 Bnr.1) etter 1738.  

Hans Kristian Pedersen Bjørn (11.08.1707-17.06.1763) g.(1737) Ane Margrete Jørgensdtr. Foss (1717-04.01.1784)
1.      
Per Georg (1732-1788) g. Anne Nilsdtr. Sparsjøvollen Til Ogndal
2.      
Jakob (1741-1817) g. Kari Hansdtr. Skanche, Røros (1741-1843)
3.      
Katrine, ugift
4.      
Kristen g.(1768) Berit Jørgensdtr. Bjørgan (1744- )
5.      
Hans Kristian (1747- ) g.(1778) Margrete Persdtr. Plassen (1759-1848) Bos. Alvdal
6.      
Margrete, ugift
7.      
Kristine, ugift 

Jakob Hansen (1741-1817) g. Kari Hansdtr. Skanche, Røros (1741-1843)
1.      
Ane Margrete (1771-1841) g.(1794) Hallstein Evensen Ulset (1765-1815)
2.       Elen (1772- ) g. Sivert Svorkmo, Orkdal
3.      
Hans Kristian (1774-1844) g.(1802) Gjertrud Johansdtr. Franck (1783-1844)
4.      
Hans Jørgen (1776-1847) g. Olava Mortensdatter, Røros ( -1863)
5.      
Jakob Matias (1777- )
6.      
Kjerstine Marie g.(1819) Petter Johansen Haugen (1758-1823)
7.      
Johan Joachim (1784- ) g.(1818) Anne Persdtr. Sparjøvold
8.      
Mette Margrete g.(1811) Knut Hansen Sletten (1787- )
 
Hans Jørgen Jakobsen (1776-1847) g. Olava Mortensdatter, Røros ( -1863) Bos. Røros

1.      
Jakob Kristian (1808-1899) g.(1840) Johanna Marie Hansdtr. Frengstad
2.      
Karen Martine g.(1820) Knut Arnesen Knappset (1790-21.12.1874)
 

Hans Kristian Jakobsen
(1774-1844) g.(1802) Gjertrud Johansdtr. Franck (1783-1844)
1.      
Karen Kjerstina (1805-1838) g.(1824) Jon Hansen Bubakken (1799-1839)
2.      
Jacob Mathias (12.09.1807-23.03.1887) g.(1860) Karen Persdtr. Storås (26.05.1832-10.05.1918)
3.      
Kjerstina Maria g.(1834) Kristoffer Persen Støen (1801-16.01.1872)
4.      
Ane Margrete g.(1836) Even Olsen Frengstad (1806- )
5.      
Olava Dortea ( -1840) g.(1840) Hans Henriksen Ween (1813- )
6.      
Johanna Maria g.(1840) Jakob Kristian Hansen Botnan (1808-1899)
7.      
Johan Kristian (04.06.1818- ), ugift
8.      
Elen Katrine (12.12.1824-18.04.1914) g.(1843) Mikkel Toresen Estensgård (13.12.1811-15.02.1881)
9.      
Hans Jørgen (09.07.1824-13.04.1853), ugift

Jacob Mathias Hansen
(12.09.1807-23.03.1887) g.(1860) Karen Persdtr. Storås (26.05.1832-10.05.1918)

Anders Mikkelsen Kleffelgård (06.12.1856-21.04.1948) g.(1887) Kjerstine Henriette Casparsdtr. Schärer (01.09.1862-12.01.1956)
1.      
Karen Johanne (23.07.1888-01.05.1975) g.(1887) Ivar Knutsen Bakken (08.04.1882-27.03.1943)
2.      
Jacob Caspar (18.01.1895-28.10.1971) m. Ane Margrete Mikkelsdtr. Didrikshaug en sønn Eldor (09.03.1916- )
        g.(1919) Ragna Alvilde Ingebrigtsdtr. Semingsen (26.02.1900-08.03.1982)
3.      
Hans Bjørn (19.03.1897-28.12.1986) g.(1921) Helga Elie Olsdtr. Botnan, Innset (15.07.1898-28.05.1983)
4.      
Einar (16.12.1899-19.01.1993) g. Liv S. P. Jacobsdtr. Mellum (13.03.1912- )
5.      
Kaspar Ingulf (12.01.1905-09.11.1978) g. (1931) Magda Eidem, Stjørdal (14.04.1906-10.12.1996)  

Jacob Caspar Andersen (18.01.1895-28.10.1971) m. Ane Margrete Mikkelsdtr. Didrikshaug en sønn Eldor (09.03.1916- ) 
       g.(1919) Ragna Alvilde Ingebrigtsdtr. Semingsen (26.02.1900-08.03.1982)
1.      
Alf (27.02.1920-17.08.1983) g.(1951) Aslaug Vassbø, Bjerkereim (09.10.1924- ) Bos. Meldal
2.      
Ingulf (25.06.1923-11.02.1962), ugift
3.      
Kjellfrid (10.07.1927- ) g.(1951) Amund Gerhardsen Stai (19.09.1920- )  

Amund G. Stai (19.09.1920- ) g.(1951) Kjellfrid Jakobsdatter (10.07.1927- )
1.      
Glør Jostein (05.04.1952- ) g.(1971) Kari Lykke (14.03.1950- ) Bos. Trondheim
2.      
Endre Roald (22.10.1953- ) g.(1982) Heira Schärer (22.12.1954- )
3.      
Stein Arnt (11.05.1955- ) g.(1981) Kari Åse Aakerli, Soknedal (19.06.1955- ) 

Stein Arnt Stai (11.05.1955- ) g.(1981) Kari Åse Aakerli, Soknedal (19.06.1955- )
1.       Ann Kristin (09.11.1982- )
2.      
Stig Rune (11.07.1986- )

Tilbake til toppen av siden.

Bosettingene på Nordre Frengstad  (Gnr.173 Bnr.4) etter 1771.  

Ola Larsen (1743-1784) g.(1775) Marit Iversdtr. Brattbost (1752- )
1.      
Ingrid (1776- ) g.(1798) Knut Klaussen Storinnset (1773- )
2.      
Iver (1777-02.07.1858) g.(1802) Eva Arnesdtr. Lilleøyen, Tolga
3.      
Olava Dortea
4.      
Lars (1785- ) g.(1817) Kirsti Ingebrigtsdtr. Støen (1795- )  

Iver Olsen (1777-02.07.1858) g.(1802) Eva Arnesdtr. Lilleøyen, Tolga
1.      
Ola (1802-01.02.1883) g.(1828) Kjerstine Hansdtr. Storeng (1795-07.05.1866)
2.      
Arne g. Gjertrud Toset, Rennebu
3.      
Lars ( -1889) g.(1831) Anne Eriksdtr. Svenskmoen
4.      
Amund
5.      
Jens g. Anne Olsdtr. Årøien, Buvika (1808-14.05.1881)
6.      
Marit (01.01.1814- ) g. Lars Toset, Rennebu
7.      
Gisken
8.      
Knut (16.08.1822-26.03.1874) g.(1845) Marit Knutsdtr. Børli (27.09.1821-07.09.1916)  

Lars Larsen (1780-1828) g.(1808) Kirsti Arnesdtr. Knappset
1.      
Lars (1808-1889) g.(1839) Anne Olsdtr. Estensvoll d.y. (1810- )
2.       Arne m. Malena Ellevsdtr. Brandvold en sønn: Esten (1854- )

       m. Marit Knutsdatter tvillingene: Ola og Anne Kjerstine (1863- )

3.      
Hans (1825-1869) g.(1855) Mari Hansdtr. Gurinhaugen, Dovre
4.      
Elisabeth (1813-23.05.1866) g.(1839) Knut Rassmusen Brandeggen (1801-15.11.1877)
5.       Ingrid m. Ingebrigt Persen Grøtli en datter: Ane (1843- ) g.(1866) Hans Jensen Dopset.


Lars Larsen
(II)(1808-1889) g.(1839) Anne Olsdtr. Estensvoll d.y. (1810- )
1.       Lars (1839- ), til USA
2.       Ola (1849- ), til USA
3.       Kristoffer (12.08.1852-12.02.1937), til USA (kom heim i 1925)
4.       Kjerstina (24.06.1843-10.12.1919) g. Esten Arnesen Frengstad (14.04.1854-18.02.1944)
 

Esten Arnesen Frengstad (14.04.1854-18.02.1944) g. Kjerstina Larsdatter (24.06.1843-10.12.1919)
1.       Ane (11.02.1884-09.06.1968) g.(1906) Olaf Jenssen Fossum, Soknedal (15.03.1882-27.08.1958)

 

Olaf Jenssen Fossum
(15.03.1882-27.08.1958) g.(1906) Ane Estensdatter (11.02.1884-09.06.1968)
1.       Emelie (24.08.1907-1980) g. Sverre Haugen, Soknedal (1914- )
2.       Jens (19.12.1908- ) g.(1934) Valborg Elvida A. Olsbakk (13.08.1910- )
3.       Einar Leif Frendstad (12.02.1911-10.08.1968) m. Borghild Tronsbu (26.12.1924-  ) sønnene:

             1.      
Edmund Bjørnar (07.06.1953- ) g.(1972) Kirsten Selbæk (14.02.1953- )
             2.       Fridolf Roar (1956- ) g. Nina Bjørkeng
4.       Kåre (03.05.1917-03.01.1969) g.(1951) Solveig S. Bothner (14.06.1919- )

Kåre O. Fossum (03.05.1916-03.01.1969) g.(1951) Solveig S. Bothner (14.06.1919- )
1.       Kurt Olav (10.06.1952- ) g.1)(1972) Liv Øie (14.08.1953- ) Ektesk. oppl.

        g.2)(1999) Anne Lise Røstad, Verdal

2.       Arnold Ragnar (07.09.1954- ) g.(1980) Oddveig Syrstadløkk, Meldal (02.12.1954- )

Arnold Ragnar (07.09.1954- ) g.(1980) Oddveig Syrstadløkk, Meldal (02.12.1954- )
1.      
Anne Laila (29.09.1980- )
2.      
Tone (29.09.1980-29.09.1980)
3.       Siri Beate (16.03.1983- )
4.       Vegard (12.11.1985- )

Tilbake til toppen av siden.
 
Bosettingene på Mellom Frengstad  (Gnr.173 Bnr.2, Frengstadhaugen) etter 1809.
 

Ola Evensen Røstvangen (1772-25.02.1869) g. Kirsten Simensdtr. Ween (1778-15.07.1858)
1.      
Marit (1803- ) g.(1830) Per Amundsen Totlund (1804-1886)
2.      
Even (1806- ) g.(1836) Ane Margrete Hansdtr. Frengstad
3.      
Simen, toller i Molde
4.      
Arne, til Trondheim
5.      
Ane Margrete g. Jon Hoem, Trondheim
6.      
Johanna g.(1843) Knut Hansen Klingenberg, Rise i Oppdal (1814- ) Til USA  

Even Olsen (1806- ) g.(1836) Ane Margrete Hansdtr. Frengstad
1.      
Ola (02.02.1837-19.08.1920) g.(1874) Anne Justdtr. Brattbost (21.11.1851-17.11.1938)
2.      
Hans (07.10.1839-28.01.1931) g.(1873) Kjerstine Hansdtr. Ween (27.02.1850-25.11.1905)
3.      
Arne (1841-  ) g.(1866) Dortea Hansdtr. Ween
4.      
Jakob (1849-1933) g.(1855) Ingeborg Hansdtr. Ween (1856-1940)
5.      
Kjerstine (11.10.1844-18.10.1921) g.(1875) Nils Jakobsen Ween (1835-1898)  

Ola Evensen (02.02.1837-19.08.1920) g.(1874) Anne Justdtr. Brattbost (21.11.1851-17.11.1938)
1.      
Even (26.05.1875-1875)
2.      
Even (04.07.1876-31.05.1954) g.(1897) Margit Endresdtr. Haugen, Fyrisdal (14.05.1870-09.02.1947)
3.      
Ane (26.06.1879-28.07.1964) g.(1909) Klaus Wiken (10.10.1887-26.09.1971)
4.      
Johan (20.04.1882-07.06.1969) g.(1925) Olga Innanda Holen, Tretten (17.10.1910-19.12.1992)
5.      
Anne (19.05.1886- ) g.(1907) Ola Martin Olsen Børli (25.09.1880-19.08.1960) Til StorElvdal.
 

Johan Olsen
(20.04.1882-07.06.1969) g.(1925) Olga Innanda Holen, Tretten (17.10.1910-19.12.1992)
1.      
Oddbjørn (02.06.1926-  ) en sønn: Tony (22.02.1962- ) Bos. Hamar
2.      
Magnar (24.01.1928-02.03.1961)
3.      
Asmund (24.01.1930- ) g. Ingrid Johanne Sand, Brandval (06.11.1926- ) Bos. Oslo
4.      
Gudveig (09.02.1933- ) g.(1953) John Flaa, Melhus (17.03.1932- ) 

John Flaa Melhus (17.03.1932- ) g.(1953) Gudveig J. Frengstad (09.02.1933- )
1.      
Aud Olaug (30.05.1954- ) g.(1983) Hilmar Olsbakk (27.08.1952-22.06.1998)
2.      
Frode (22.02.1957- ) g.(1978) Eldbjørg Ryen, Dalsbygda (14.10.1955- )
3.      
Magnhild (27.03.1962- ) g.(1996) Torbjørn Oldertrøen, Tynset (10.10.1956- ) Bos. Tynset
4.      
Johan Ingvar (25.12.1965- ) g.(1998) Trude Mæhlum (20.03.1963- ) 

Frode Flaa  (22.02.1957- ) g.(1978) Eldbjørg Ryen, Dalsbygda (14.10.1955- )
1.      
Ingunn (07.05.1979- )
2.      
Monika (23.04.1981- )
3.      
Anette (02.05.1986- )
4.      
Jorid (02.05.1986- )
5.      
Signe (05.02.1997- )

Tilbake til toppen av siden.Bosettingene på Hogstad (Gnr.173 Bnr.9) etter ca 1850.  

Simen Olsen Ween (1810-06.11.1885) g. Anne Olsdtr. Årøyen, Buvika (1808-14.05.1881)
1.      
Ingeborg (1842-1924) m. Alfred Johan Olufsen Rotvoldplass, Trondheim en datter: Anna Serine (06.11.1878-10.08.1879)
2.      
Olava (11.05.1845- )
3.      
Ola (16.03.1848- )
4.      
Jens (30.01.1851- )
 

Karstein A. Frengstad
(09.11.1924- ) g.(1950) Minda Lien, Folldal (19.05.1924- )

Tilbake til toppen av siden.Bosettingene på Langsletta (Gnr.173 Bnr.3) etter 1859.

Ola Persen Totlund (1828-1909) g.(1856) Ingeborg Bersveinsdtr. Totlund (1827-07.06.1863)
1.       Elen Marie (1863- ) g.(1884) Anders H. Skjulshus, Innset
 

Elen Marie (1863- ) g.(1884) Anders Henriksen Skjulshus, Innset (I USA en periode).
1.       Ingeborg g. Bersvein Moen, Tylldal
2.       Annar ( -d.ung)

Elen hadde en sønn:
Ole Martin Strøm (16.12.1903- ) g. Mary Therese Andersen, Kragerø (1905-1970)

 Pentz Haug, Rendalen (27.01.1884-12.08.1970) g. Marie Korneliusdtr. Motrøen (27.10.1890-23.09.1977)
1.       Kjellfrid (1911-1952) g. Reidar Helgemo (1911- ) Bos. Lundamo
2.       Eldbjørg Paula (1918- ) g.1) Inge Halseth (1911-1945)  g.2) Ole L. Helgemo (1914-1987) Bos. Trondheim
3.       Kjellaug Ragna (1920- ), bos. Rykkin
4.       Petter Kolbjørn (10.01.1922-22.04.1990) g.(1944) Hulda Borgny Næverdal (16.03.1913- )

5.      
Einar Ragnvald (1923-1991) g. Hildur Salomonsen (1918-1989) Bos. Trondheim
6.      
Paul Melchior (1925- ) g. Else Marie Hauge (1941- ) Bos. Høland
7.       Ingrid (1926- ) g. Odd Hansen (1927- ) Ektesk. oppl.  Bos. Moelv
8.       Rolf (1928-1992) g. Anne Marie Olsen (1944- ) Bos. Auli
9.       John Gunnar (1930- ) g. Ingrid Skulshus (1942- ) Bos. Asker
10.    Arild (1932- ) g. Elfrid Donali (1937- ) Bos. Moss
11.    Kolbjørn Harry (1934-1994) g. Aase Strand (1937- ) Bos. Moss
 

Petter Kolbjørn (1922-1990) g.(1944)Hulda Borgny Næverdal (16.03.1913- )
1.       Jorun (07.01.1944- ) g.(1965) Bjarne Furulund, Engerdal   Bos. Sørum
2.       Magnhild (28.09.1945- ) g. Roar Løken  Bos. Sørum

3.      
Per Harald (30.08.1951- ) g. Astrid Aune, Rissa 

Tilbake til toppen av siden.


B
osettingene på Østgård  (Gnr.173 Bnr.7 og 8) etter 1922.

Hans Bjørn Andersen (19.03.1897-28.12.1986) g.(1921) Helga Elie Olsdtr. Botnan, Innset  (15.07.1898-28.05.1983)
1.       Asbjørn (15.11.1921-1991) g.1)(1951) Torbjørg Arnstad ( -1952) Bos. Halden

g.2)(1956) Arnhild Mæssel, Finsland (1928- )

2.       Odd (18.03.1923- ) g.(1949) Magda Toftaker, Oppdal (1921-23.01.1901) Bos. Onsøy
3.       Karstein (09.11.1924- ) g.(1950) Minda Lien, Folldal (1924- )
4.       Gudlaug (11.05.1928-20.01.1982)
5.       Bjarne (05.08.1930-1995) g.(1960) Gunnbjørg Bergsnev, Mosjøen (1936- ) Bos. Mosjøen
6.       Gunnar (06.09.1932- ) g.(1962) Bjørg Iversen, Røyrvik (1938- ) Bos. Røyrvik
7.       Øivind (21.06.1936- ) g.(1966) Olaug Marit Einvik, Fjellværøy (21.03.1943- )

8.      
Anders (02.04.1938- ) g.(1962) Solveig Ester Schärer (18.07.1943- ) 

Øivind Frengstad (21.06.1936- ) g.(1966) Olaug Marit Einvik, Fjellværøy (21.03.1943- )
1.      
Kjetil (06.08.1967- ) g.(1996) Anne Kari Jordet (19.10.1968- )
2.      
May Heidi (25.01.1969- ), bos. Mandal

Kjetil (06.08.1967- ) g.(1996) Anne Kari Jordet (19.10.1968- )
1.      
Tormod (03.04.1997- )
2.      
Ådne (08.04.2000- )

Tilbake til toppen av siden.